Huyện Châu Thành

UBND xã Vĩnh Lợi

 • Bà: Trần Thị Thanh Thúy

  (Chủ tịch UBND xã)

  Điện thoại: 0982.821.291

 • Ông: Phan Đoàn Đông Nhựt

  (CC. Vp - TK xã)

  Điện thoại: 0931.077.008

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành

Copyright © 2020 chauthanh.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhloi.All Rights Reserved