Huyện Châu Thành

UBND xã Bình Thạnh

 • Ông:Tô Văn Hùng

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0943.331.339

 • Ông:Phan Duy Linh

  Phòng tư pháp

  Điện thoại: 0943.755.915

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Bình Thạnh - huyện Châu Thành

Copyright © 2018 chauthanh.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhthanh.All Rights Reserved