Huyện Châu Thành

UBND xã Cần Đăng

 • Ông: Phan Thanh Nghiêm

  (Phó Chủ Tịch xã)

  Email: nghiemminhttct@mail.com

  Điện thoại: 0968090763

 • Ông: Đặng Thành Thắng

  (CC. Văn phòng – Thống kê)

  Email: Dkt089153@gmail.com

  Điện thoại: 0975346778

Sản phẩm địa phương
UBND xã Cần Đăng - huyện Châu Thành

Copyright © 2018 chauthanh.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/candang.All Rights Reserved