SA-Thông Báo

TB. Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Châu Thành
Responsive image
 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố thông tin người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

- Họ và tên: Lê Phước Dũng.

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

- Số điện thoại: 0919.229219

- Email: lpdung@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Châu  Thành thông báo đến các cơ quan,đơn vị biết để liên hệ./.

Tải về