SA-Thông Báo

TB. Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Châu Thành

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố thông tin người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

- Họ và tên: Võ Chí Trung.

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

- Số điện thoại: 0941.001.188.

- Thư điện tử: vctrung@angiang.gov.vn.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan,đơn vị biết để liên hệ./.

Tải về

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TTHC

 • Nguyễn Văn Quyền
  Chánh Văn phòng
  02963.836374
  nvquyen01@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện
  02963.651.248
  kiemtracongvu.chauthanh@angiang.gov.vn

 • Tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện TTHC huyện
  1900.969.667