Từ thành phố Long Xuyên đi Tri Tôn, trên tuyến tỉnh lộ 941, nhiều du k...


Xưa kia, đình Phú Nhuận thuộc xã Phú Nhuận, tổng Định Phú, quận Huệ Đứ...


Di tích lịch sử cách mạng đình Bình Phú, trước kia thôn Bình Phú, tổng...


Đình Thần Bình Hòa trước đây thuộc thôn Bình Hòa Trung, tổng Định Thàn...


Tham quan cồn Bình Thành là cơ hội để trải nghiệm cảnh đẹp sông nước t...


Di tích đình Cần Đăng    03/07/2017

Đình thần Cần Đăng trước đây thuộc xã Cần Đăng, tổng Định Thành Hạ, qu...


Bia chiến thắng    25/01/2016

...


Chùa Tân An thuộc ấp Phú An xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Gia...