Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến khá phức tạp, số lượng ngư...


Ngày 15/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 4726/BGD...


Với chủ đề “Thiếu nhi Châu Thành tự hào truyền thống, tiến bước lên Đo...


Trong những ngày qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị...


Tháng hành động Vì sự nghiệp giáo dục huyện Châu Thành năm 2021 diễn r...


Cùng với tỉnh An Giang, hàng ngàn học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bà...


Từ ngày 20/9/2021, tất cả học sinh bậc THCS trên địa bàn huyện Châu Th...


Ngày 15/9/2021, phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành có văn bản đề ngh...Năm học mới bắt đầu, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn b...