Sáng ngày 22-10-2021, Hội Phụ nữ Công an huyện Châu Thành cùng Hội Phụ...


Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/...


Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt các nhu cầu củ...


Sáng ngày 20/10/2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Th...


Ngày 20/10/2021, lãnh đạo 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn đã đến thăm ...


Những ngày tháng 10, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân lại h...


Sáng 19/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành phối hợp công t...


Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/1...


Sáng 18/10/2021, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành Tạ Thị...


Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng...