Sáng 16/8/2022, Đoàn kiểm tra số 2 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Châu...


Sáng ngày 16-08-2022, ông Nguyễn Tấn Phong – Huyện ủy viên, Phó Chủ tị...


Chiều ngày 15-08-2022, HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tr...


Chiều ngày 15-8-2022, tại UBND xã Vĩnh Hanh, HĐND 3 cấp đã có buổi tiế...


Sáng ngày 15/08/2022, sau buổi tiếp xúc cử tri và nghe phản ánh, kiến ...


Sáng ngày 15/08/2022, đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc ...


Ngày 15-8-2022, HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với gần 80 bà con cử tr...


Sáng ngày 15-08-2022, ông Lê Tuấn Khanh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội,...


Chiều ngày 12 – 8 – 2022, tại UBND xã Bình Hòa, đại biểu HĐND 3 c...


Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri trên địa bà...