Tổ Chức Bộ Máy

Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện

Mã vùng điện thoại cố định tỉnh An Giang 02963

1.    Văn Phòng HĐND và UBND:

-    Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Hà.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Phạm Minh Phong.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Hồng Khanh.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Hồ Thị Minh Tâm.

Điện thoại: 3836.374    Fax: 3.650.042
Email: chauthanh@angiang.gov.vn – vpubnd.chauthanh@angiang.gov.vn

2.    Công An Huyện:

-    Trưởng Công an: Đỗ Văn Mười Bốn.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thành Liêm.
-    Phó Trưởng Công an: Trần Tấn Tài.
-   Phó Trưởng Công an: Trần Văn An.

Điện Thoại: 3836.226

3.    Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
-    Chỉ huy Trưởng: Võ Văn Thủy.
-    Chỉ huy Phó: Nguyễn Thanh Hùng.
-    Chỉ huy Phó: Huỳnh Thanh Nghị-TMT.
-    Chính trị viên: Trần Văn Hiền.
Điện thoại: 3837.227

4.    Phòng Kinh tế - Hạ Tầng:
-    Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Di Vu.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Năng.

Điện thoại: 3836.386    Email: pcongthuong.chauthanh@angiang.gov.vn

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Viết Thanh.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vũ.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Duy Luận
Điện thoại: 3836.228    Email: ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

6.    Phòng Tài nguyên & Môi trường:
-    Trưởng phòng: Đặng Vũ Khang
-    Phó Trưởng phòng: Trần Quang Đức Trí.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Được.


Điện thoại: 3836.052    Email: ptnmt.chauthanh@angiang.gov.vn

7.    Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
-    Trưởng phòng: Nguyễn Phạm Tuấn.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Phước Hiên.
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Phong.
Điện thoại: 3836.253    Email: pnnptnt.chauthanh@angiang.gov.vn

8.    Phòng Giáo dục và Đào tạo:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Tuyền.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Long Hồ.
-    Phó Trưởng phòng: Lâm Chí Thành.
-    Phó Trưởng phòng: Hồ Minh Thông.
Điện thoại: 3836.175    Email: pgddt.chauthanh@angiang.gov.vn

9.    Phòng Văn hóa và Thông tin:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Phong.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Kiếm.
-    Phó Trưởng phòng: Lâm Thành Tại.
Điện thoại: 3836.092    Email: pvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

10.    Phòng Nội Vụ:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thống.
-    Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cường
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thái Hiền.

Điện thoại: 3651.248    Email: pnoivu.chauthanh@angiang.gov.vn

11.    Phòng Tư Pháp:
-   Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hiền.
-   Phó Trưởng phòng:
Điện thoại: 3651.600    Email: ptuphap.chauthanh@angiang.gov.vn

12.    Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Thức.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoài Thanh.
Điện thoại: 3836.283    Email: pldtbxh.chauthanh@angiang.gov.vn

13.    Phòng Dân tộc:
-    Trưởng phòng: Đỗ Thi Lộc
-    Phó trưởng phòng: Ngô Phúc
Điện thoại: 3652.568    Email: phongdantoc.chauthanh@angiang.gov.vn

14.    Phòng Y Tế:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mạnh.
-    Phó trưởng phòng: Võ Văn Ruộng
Điện thoại: 3651.267        Email: pyte.chauthanh@angiang.gov.vn

15.    Thanh tra huyện:
-    Chánh Thanh tra: Lâm Thế Hải.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Trần Thảo.
-    Phó chánh Thanh tra: Huỳnh Thanh Hoàng.
Điện thoại: 3836.229    Email: thanhtra.chauthanh@angiang.gov.vn

16.    Ban QLDA  Đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành.
-    Giám đốc: Trần Văn Bình Linh.
-    Phó Giám đốc: Tạ Minh Trí.
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hận.
Điện thoại: 3650.156    Email: banqlda.chauthanh@angiang.gov.vn

17. Trung tâm Y tế huyện.

-    Giám đốc: Huỳnh Văn Thừa
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tiếng
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thanh

Số điện thoại: 3651.469 Email: ttyte.chauthanh@angiang.gov.vn

18. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh.

-    Giám đốc: Lê Thị Tú Anh
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh
-    Phó Giám đốc: Lê Hữu Đức

Số điện thoại: 3836.267 Email: ttvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn