Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Những năm qua, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Châu Thành tích cực phối hợp các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động tư vấn, định hướng, hỗ trợ về vốn, khoa học - kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các thanh niên khởi nghiệp. Qua đó, giúp nhiều thanh niên thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án khởi nghiệp hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho thanh niên. ...

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TTHC

 • Nguyễn Văn Quyền
  Chánh Văn phòng
  02963.650.808
  nvquyen01@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện
  02963.651.248
  kiemtracongvu.chauthanh@angiang.gov.vn

 • Tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện TTHC huyện
  1900.969.667

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG