SA-Thông Báo

TB. Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
 

TB. Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Tải về