SA-Quốc phòng - An ninh

Yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 13-10-2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn 1143/UBND-NC về việc bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Phát thanh viên: Hồ Phát

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ và phòng,  chống dịch COVID-19.

Cụ thể, nắm chắc tình hình có liên quan dịch bệnh COVID-19, nhất là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để sơ hở, thiếu sót gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, kích động gây mất an ninh trệt tự ở địa phương. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái và phối hợp các ngành chức năng liên quan xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, nhà nước.

Responsive image
 
Responsive image
 

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp thực hiện song song 2 nhiệm vụ vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bị đọng, bất ngờ; chú trọng nắm tình hình an ninh xã hội; tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong thời gian dịch bệnh; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ án xảy ra liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19; bảo đảm an ninh, trật tự các khu cách ly, khu phong tỏa. Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức liên quan “tín dụng đen”, hành vi đánh bạc tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Kịp thời rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật các trường hợp xuyên tạc, đưa tin không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa tạm thời, nhất là phòng chống cháy, nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khí ô-xy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Tập trung lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “4 tại chỗ”; lên phương án, kịp thời ứng phó, xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.