SA-Quốc phòng - An ninh

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tân Phú, Vĩnh Nhuận
Ngày 19/9/2021, Tổ Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành tiếp tục kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2799/BCĐ-KGVX ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Công văn số 877/UBND-TH ngày 10/9/2021 của UBND huyện trên địa bàn xã Vĩnh Nhuận và Tân Phú.
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Tổ Kiểm tra và Ban Chỉ đạo 02 xã kiểm tra các chợ và các chốt tại. Tại các chốt đảm bảo quân số, thực hiện 5K, đo thân nhiệt, sát khuẩn; đặc biệt các chốt tại chợ được bố trí máy rửa tay xác khuẩn và đo thân nhiệt. Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo xã thường xuyên kiểm tra nhắc nhỡ các tiểu thương khu vực chợ phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K.

Tổ Kiểm tra cùng Ban Chỉ đạo xã tuần tra kiểm soát, đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần Công văn số 877/UBND-TH ngày 10/9/2021 của UBND huyện, hầu hết các cơ sở tại 02 xã đều chấp hành tốt.

Bên cạnh đó nhắc nhỡ 02 cơ sở vật liệu xây dựng, 02 cửa hàng điện thoại di động; 01 tiệm buôn bán vàng, bạc; 04 cửa hàng điện gia dụng, quần áo, dầy dép; nhắc nhỡ 06 quán ăn, cà phê chỉ được phép bán mang về không được bán tại chỗ. Lập biên bản vi phạm 01 trường hợp; nhắc nhỡ 09 xe mô tô, 2 xe tải có phiếu đi chợ, giấy đi đường, phiếu test nhanh. Tổ kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhỡ nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19.

L.A