Giáo Dục Đào Tạo

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động tại khu công nghiệp Bình Hòa
Thời gian qua, cùng với các ngành, tổ chức, đơn vị, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, với chủ đề: “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động tại khu công nghiệp nhằm góp phần làm chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ngay tại cơ sở.

Responsive image

Công ty cổ phần Chí Công, khu công nghiệp Bình Hòa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho Công nhân lao động

Responsive image

Công nhân lao động tại Công ty TNHH NV APPAREL khu công nghiệp Bình Hòa

          Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tô Minh Lắm, cho biết:... “Thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ chính sách, nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các doanh nghiệp, đơn vị và người lao động. Vì vậy, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn lao động giảm hàng năm”.

Hiện tại, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 12 Công đoàn cơ sở trực thuộc tại các công ty trong khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) và khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú), với hơn 15.700 Công đoàn viên trong tổng số 18.400 công nhân lao động. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

          Trong Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Triển khai thực hiện giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp, với mục tiêu 300 sáng kiến; trọng tâm là triển khai hoạt động “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” và các hoạt động “Cảm ơn người lao động” và diễn đàn: “Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân”. Thông qua các hoạt động, các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp sẽ đề xuất với chủ doanh nghiệp lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để cảm ơn người lao động đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

          Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền là lợi ích hợp pháp cho người lao động. Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phát động thi đua về an toàn, vệ sinh lao động trong đoàn viên, công nhân lao động và doanh nghiệp; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp – bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

          Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Chí Công, khu công nghiệp Bình Hòa, Mai Thị Thùy Dung cho biết:... “Hiện tại, Công đoàn cơ sở có 128 đoàn viên trong tổng số 145 công nhân lao động. Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo công ty tăng cường các hoạt động bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đã ban hành các quy định liên quan, như: Phòng chống cháy nổ cho người lao động, phân nhóm lao động và thực hiện huấn luyện định kỳ cho lao động. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nên nhiều năm nay công ty không có vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra, sức khỏe công nhân, nhân viên được bảo đảm”.

          Thông qua việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động về nhận thức và tuân thủ về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong các mối quan hệ lao động. Đồng thời, chú trọng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở; tôn vinh, biểu dương đoàn viên, người lao động đạt thành tích trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

          Tháng Công nhân hàng năm là đợt cao điểm để các ngành, các cấp, đặc biệt là tổ chức Công đoàn tập trung mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thồng đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của công nhân, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Trúc Phương