Hoạt Động Đảng, Ban, Ngành, Đoàn Thể

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thạnh vận động, chăm lo tốt an sinh xã hội cho người nghèo
Nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Bình Thạnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động vì người nghèo, nhờ đó đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Responsive image
 
Responsive image
 

Thông qua nhiều chương trình cụ thể, thiết thực, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Bình Thạnh đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những tấm lòng vàng, nhà hảo tâm trong và ngoài xã với số tiền trên 444 triệu đồng để tham gia góp sức, giúp đỡ người nghèo. Từ nguồn quỹ này, đã giúp nhiều hộ nghèo và người nghèo có điều kiện được học hành, khám, chữa bệnh... Chỉ tính trong 03 tháng đầu năm 2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng các tổ chức thành viên và Ban nhân dân các ấp đã vận động được hơn 1.137 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách. Tổng trị giá khoảng 444 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã và các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động Hội viên, Đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Đoàn viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, tổ nhóm vay vốn; CLB Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế… Nhờ đó, nhiều hội viên, đoàn viên có cơ hội vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ gia đình hội viên, đoàn viên nghèo giảm mạnh trong từng năm.

Responsive image
 

Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Thạnh còn 33 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo. Họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia về mọi mặt của cộng đồng để vươn lên, xây dựng một cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Vì vậy, Uỷ ban Mặt trận, chính quyền địa phương, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đang cần sự chung tay giúp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn, bằng tình cảm và trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương. Nhất là tập trung hỗ trợ cho người nghèo vùng sâu, vùng xa thoát nghèo bền vững, bằng các hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất; chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo về học bổng, sách vở, đồ dùng học tập… Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã cũng duy trì hoạt động kiểm tra công tác quản lý và sử dụng quỹ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động, gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tham gia hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã Bình Thạnh.

Responsive image
 

Những kết quả trên đã thể hiện sự sẻ chia, tinh thần “Tương thân, tương ái” của cộng đồng đối với người nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn xã hội. Đồng thời, giúp bản thân người nghèo có ý thức hơn trong việc phấn đấu vươn lên, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, thực hiện xóa nghèo bền vững và hòa nhập cộng đồng, xã hội. Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” mang ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp đỡ những đối tượng khó khăn về vật chất, mà còn góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Hoa Võ