Hoạt Động Đảng, Ban, Ngành, Đoàn Thể

Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 kiện toàn chức danh Phó Bí thư
Chiều ngày 16 – 11 – 2022, Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Hà – HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Dương Nguyễn Chân Phương – HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Responsive image
 

Hội nghị đã thông qua tờ trình nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Nhật - Ủy viên Ban thường vụ Huyện Đoàn, bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Responsive image
 

Được sự tín nhiệm, nhất trí cao của các đồng chí trong Ban chấp hành Huyện Đoàn khóa XII, ông Nguyễn Hoàng Nhật đã được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu đạt 100%.

Responsive image
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Nhật cảm ơn sự quan tâm của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban thường vụ Huyện ủy và sự tín nhiệm của Ban chấp hành Huyện Đoàn, đồng thời hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, phát huy sức trẻ, đoàn kết cùng với tập thể Ban chấp hành Huyện Đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trúc Phương