Hoạt Động Đảng, Ban, Ngành, Đoàn Thể

Châu Thành tiếp đoàn kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới năm 2022
Ngày 22/11/2022, huyện Châu Thành đã có buổi tiếp đoàn kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trưởng đoàn. Tiếp đoàn có đồng chí Hồ Hữu Tài - ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Responsive image
 
Responsive image
 

Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, huyện Châu Thành đã sớm triển khai 100% các văn bản hướng dẫn có nội dung liên quan đến bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức và địa phương. Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm của người dân. Bên cạnh đó, địa phương đã triển khai nhiều mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: mô hình Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng… Hiện nay trên địa bàn huyện đã thành lập 09 mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh đặt tại 09 xã: xã Bình Thạnh, xã Bình Hoà, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An, xã An Hòa, xã Vĩnh Nhuận, xã Cần Đăng, xã Vĩnh Thành, xã Hòa Bình Thạnh. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội các cấp có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo cơ quan đạt từ 60%. Nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện: 09 nữ/41 đại biểu, đạt 21,95%; Cấp xã- thị trấn 48 nữ/191 đại biểu, bình quân đạt 25,13%.

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của huyện Châu Thành trong những năm qua về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Các cấp đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chủ động trong xây dựng chương trình thực hiện về bình đẳng giới, đặc biệt là chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng cho cán bộ nữ…. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục chú trọng bố trí nguồn lực tiếp tục triển khai và cam kết duy trì các mô hình về bình đẳng giới, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ trong các lĩnh vực. Xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược và ngắn hạn đối với công tác cán bộ nữ phù hợp từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, chú trọng hơn nữa đối với công tác bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ, nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực của mình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân.

Hoa Võ