Hoạt Động HĐND UBND

Châu Thành Hội nghị tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Sáng ngày 27-03-2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho công chức Chi cục thống kê, lãnh đạo các xã, thị trấn; công chức văn phòng thống kê các xã, thị trấn, điều tra viên. Ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê An Giang; ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã đến dự.
Responsive image
 

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe triển khai kế hoạch thực hiện điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn huyện; giới thiệu phiếu điều tra: xác định nhân khẩu thực tế thường trú; thông tin về thành viên hộ; thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ, thông tin về người chết và sự kiện chết của hộ trong 5 năm qua; thông tin về nhà ở. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI ... Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/04/2024 đến ngày 25/04/2024.

Responsive image
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các điều tra viên thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra; tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; các địa phương tạo điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị cho điều tra cho điều tra viên thực hiện nghiệp vụ điều tra; tăng cương công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc điều tra đúng với tiến độ đã đề ra... 

Responsive image
 

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho thành viên, cán bộ điều tra viên nắm vững nghiệp vụ để tiến hành cuộc tổng điều tra đúng theo kế hoạch đã đề ra./.

Trần Ngân