Hoạt Động HĐND UBND

Thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị số 4 Huyện Châu Thành
Để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 15-11-2022, tại Huyện Châu Thành, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị số 4 Huyện Châu Thành tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp, thảo luận các văn kiện báo cáo, tờ trình tại kỳ họp HĐND Tỉnh sắp tới.
Responsive image
 

Đến dự có các thành viên tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang, đơn vị số 4 Huyện Châu Thành gồm có: Bà Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Phó chủ tịch HĐND Tỉnh; Bà Trần Thị Ngọc Diễm- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang; ông Lê Tuấn Khanh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND Tỉnh; Ông Đỗ Cao Quyền- Linh mục Chánh xứ Nhà thờ Fatima; Ông Phan Thành Phương-UVBTV Huyện ủy– Phó chủ tịch HĐND Huyện- Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị số 4 Huyện Châu Thành chủ trì buổi thảo luận; Cùng tham dự cuộc họp còn có ông Lê Phước Dũng- Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Ông Từ Thanh Khiết- Phó bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện; Ông Hồ Hữu Tài- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Đoàn Hồng Danh- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đại diện Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và lãnh đạo các ngành huyện có liên quan tham dự.

Responsive image
 
Responsive image
 

Tại cuộc họp các đại biểu được thông qua các nội dung như báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thông qua các tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030; Tờ trình Ban hành Nghị quyết Quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ Trình về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023...

Responsive image
 

Đồng thời, tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận đóng góp, ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội; ý kiến về các giải pháp phát triển kinh tế; Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; Quan tâm lĩnh vực truyền thông, giáo dục… Các ý kiến tại cuộc họp sẽ được các đại biểu ghi nhận tổng hợp để trình báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới./.

Minh Thiện