Hoạt Động HĐND UBND

Châu Thành phát triển mới 218 cơ sở trong năm 2023
Năm 2023, huyện Châu Thành đã triển khai nhiều hoạt động, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở như tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm; Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Nhà nước cho doanh nghiệp, các chính sách khuyến công. Từ sự hỗ trợ đó, hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành đã có bước phát triển đáng kể góp phần phát triển sản lượng sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách tại địa phương.
Responsive image
 

Năm 2023, huyện đã phát triển mới 218 cơ sở, 464 lao động, vốn 52,5 tỷ đồng, nâng tổng số cơ sở trên địa bàn huyện là 9.622 cơ sở, 16.328 lao động, vốn 603,7 tỷ đồng…  Từ sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường diễn ra nhộn nhịp với nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân trong và ngoài huyện.

Responsive image
 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, các ngành các cấp huyện Châu Thành sẽ quyết tâm và hành động hết sức để góp phần tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh làm ăn ngày càng hiệu quả và lâu dài trên địa bàn huyện Châu Thành…

Minh Thiện