Hoạt Động HĐND UBND

Huyện Châu Thành họp ra soát các tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới
Chiều ngày 13/3/2024, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp rà soát các phần việc, tiêu chí chưa đạt trong xây dựng huyện Nông thôn mới, để có hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Ông Lê Kỳ Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Cùng dự có ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Responsive image
 

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, hiện nay toàn huyện có 05/09 tiêu chí đạt, bao gồm: Tiêu chí 3 về Thủy lợi; Tiêu chí 4 về Điện; Tiêu chí 6 về Kinh tế; Tiêu chí 8 về Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị – An ninh trật tự - Hành chính công. Bên cạnh đó, huyện chưa đạt 04/09 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí 1 về Quy hoạch; Tiêu chí 2 về Giao thông; Tiêu chí 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí 7 về Môi trường.

Responsive image
 

Từ những kết quả trên, tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện rà soát các tiêu chí chưa đạt, trao đổi thẳng thắng, đưa ra các giải pháp, nhằm thực hiện tốt các tiêu chí chưa đạt.

Responsive image
 

Kết luận cuộc họp, ông Lê Kỳ Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chuyên môn tập trung duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và tiếp tục rà soát thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo lộ trình huyện nông thôn mới; đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao tiếp tục tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mở rộng quy mô tập trung, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất; thực hiện 04 tuyến đường cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; xây dựng kế hoạch về bảo vệ môi trường; kế hoạch về đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững trong xây dựng Nông thôn mới ở địa phương…

Hoa Võ