Học Và Làm Theo Bác

Võ Thành Đạt- Phó Chỉ huy trưởng gương mẫu học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra sôi nổi trong lực lượng vũ trang huyện Châu Thành nói chung, xã Tân Phú nói riêng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, học tập và làm theo Bác nên trưởng thành rất nhanh. Một trong số đó có đồng chí Võ Thành Đạt– Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Phú.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Tham gia lực lượng dân quân từ năm 2010, đến năm 2015 đồng chí Võ Thành Đạt được tín nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tân Phú, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, bộ đội Cụ Hồ. Trong suốt thời gian 12 năm gắn bó với công tác quân sự - quốc phòng địa phương, Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, nghĩ là làm và làm bằng được, Phó chỉ huy trưởng Võ Thành Đạt xác định tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác công tác sẵn sàn chiến đấu; công tác phối hợp giữa hai lực lượng công an- quân sự; công tác dự bị động viên; xây dựng lực lượng dân quân; giáo dục quốc phòng an ninh. Tham mưu tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nắm vững kiến thức quân sự, có nhận thức tốt về chính trị tư tưởng. Luôn bám sát tình hình ở địa phương tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong lãnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng từng tháng, quý. Thường xuyên phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh nông thôn, nhất là trong công tác phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch sẳn sàng chiến đấu trong dịp, lễ, tết đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Đồng chí Võ Thành Đạt luôn cùng với đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tham gia lao động cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trông cây xanh thực hiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng mối đoàn kết giữa quân với dân, tuyên truyền động viên nhân dân xã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng xã nông thôn mới cũng như chủ động phòng chống dịch bệnh.

Để xây dựng thế trận toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Phú đồng chí Võ Thành Đạt thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, Công an xã, các chi bộ, Ban nhân dân các ấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh. Trong công tác huấn luyện quân sự hằng năm đồng chí luôn chủ động xây dựng kế hoạch chặt chẽ, rõ ràng, vì vậy, hàng năm quân số tham gia huấn luyện của lực lượng dân quân đều đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn trong huấn luyện. Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, bản thân đồng chí Võ Thành Đạt– Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Phú luôn sâu sát, gần gũi nắm bắt tư tưởng của lực lượng dân quân tự vệ; kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của chiến sĩ; nhất là vào thời điểm thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất. Với sự quan tâm đó đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vững tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Trong công việc, đồng chí Võ Thành Đạt luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cụ thể: phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, các lực lượng trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, thăm tặng quà gia đình chính sách, phối giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định của pháp luật….Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng chí Võ Thành Đạt– Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Phú luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự xã tích cực phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt, khu cách ly tập trung.; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, vận động hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 vượt qua khó khăn trước mắt ổn định cuộc sống

Có thể nói, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đồng chí Võ Thành Đạt– Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Phú chỉ là những việc làm bình dị nhưng đã đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Mỗi việc làm, hành động của đồng chí Võ Thành Đạt dù nhỏ đều thể hiện phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Võ Thành Đạt xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kim Xoàng

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TTHC

 • Nguyễn Văn Hà
  Chánh Văn phòng
  02963.836374
  nvha@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn