Kinh Tế Nông Nghiệp

Kinh tế, xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định trong quí I năm 2024
Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực.
Responsive image
 

Trong đó, Nông nghiệp tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò quan trọng của nền kinh tế huyện. Đến nay, huyện thu hoạch được 2.963,7 ha, đạt 10,76% diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt 7,18 tấn/ha. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện. Tổng đàn gia súc, gia cầm cả năm ước đạt 275.432 con. Cùng với đó, lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Tích cực áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó đã góp phần giảm sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản, tăng hiệu quả kinh tế. Đồng thời, huyện đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBNDngày 06/03/2024 về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Châu Thành năm 2024 Tình hình thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU ngày 11-5-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, diện tích chuyển đổi từ lúa sang rau màu và cây ăn trái vụ Đông Xuân năm 2023-2024 là 303,62 ha.

Responsive image
 

Song song đó, tình hình thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 30-3-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” giai đoạn 2020 – 2025. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới: có 09/11 xã đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu.

        Cùng với đó, khu vực công nghiệp và xây dựng. Trong quý I phát triển mới 02 cơ sở, 13 lao động, vốn 200 triệu đồng. Toàn huyện có 1.204 cơ sở, thu hút 2.945 lao động, vốn 155,600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác khuyến công luôn được chú trọng. Lĩnh vực đầu tư công có chuyển biến tích cực. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2024 trên địa bàn huyện là 223.431 triệu đồng Các công trình trọng điểm được quan tâm đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

Responsive image
 

        Ngoài ra, lĩnh vực Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, chất lượng giáo dục được nâng lên. Huyện duy trì đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, PCGD TH mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ các giải pháp, bệnh truyền nhiễm được khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát và không để xảy ra trường hợp tử vong. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế cơ bản. Hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn tại tuyến huyện và trạm y tế được duy trì, quan tâm đối với khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi. Việc chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển nhân tố con người luôn được chú trọng. Huyện tổ chức các Chương trình văn nghệ và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước Bên cạnh đó thực hiện treo 114 băng rol; 1.614 cờ phướn, cờ Đảng, cờ nước, cờ hoa các loại; 10 cụm cờ màu nhằm tuyên truyền và hưởng ứng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của địa phương….

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong quí II năm 2024, các ngành chuyên môn huyện tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân, thông báo lịch xuống giống vụ Hè Thu năm 2024 và tình hình tiêu thụ rau màu và cây ăn trái trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi, đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và vận động nông dân tham gia chủ trương, định hướng của tỉnh và huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó,  Tiếp tục quan tâm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia trưng bày, bán sản phẩm tại các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý dự án, thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương đã được phê duyệt. Song song đó,  tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến. phấn đấu cơ sở khám chữa bệnh tăng điểm chất lượng theo tiêu chí của Bộ Y tế…

Minh Thiện