Kinh Tế Nông Nghiệp

Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho các hộ trong vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung xã Bình Thạnh
Sáng ngày 05/03/2024, nhằm phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu, rau màu công nghệ cao tỉnh An Giang năm 2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho các hộ trong vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung tại xã Bình Thạnh. Tham dự có khoảng 30 nông dân trên địa bàn xã.
Responsive image
 

Lớp tập huấn cung cấp kiến thức cho người nông dân về kỹ thuật canh tác theo hướng an toàn, IPHM, theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, cụ thể như sau: Giới thiệu yêu cầu về thị trường tiêu thụ rau màu, canh tác rau theo chuỗi giá trị và giới thiệu quy định cấp mã số vùng trồng rau màu; giới thiệu kỹ thuật canh tác rau màu an toàn, hướng hữu cơ.

Responsive image
 

Thông qua buổi tập huấn, bà con nông dân trồng rau trên địa bàn xã Bình Thạnh có thể mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, nhằm tăng sản lượng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ đất, môi trường sinh thái và tạo được nền sản xuất rau bền vững.

Hoa Võ