Kinh Tế Nông Nghiệp

Châu Thành vượt khó, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Trải qua 01 năm với nhiều khó khăn, mọi hoạt động của xã hội đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nâng cao, Châu Thành triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội của người dân; hướng đến phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp từ huyện đến các xã – thị trấn đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Châu Thành đã nỗ lực rất lớn để vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và các hoạt động trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến cuối năm, qua đánh giá, Châu Thành đạt và vượt 06/12 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; các chỉ tiêu chưa đạt chủ yếu là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền cơ cấu kinh tế của huyện. Nét nổi bật là đã đẩy mạnh chuyển dịch ngành nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện 58 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trình diễn 09 mô hình để có thể nhân rộng trong nông dân. Tổng diện tích xuống giống sản xuất trong năm đạt 81.326 hec-ta. Nông dân đã chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái hơn 770 hec-ta, nâng tổng số đến nay chuyển dịch hơn 1.175 hec-ta. Huyện đã tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng trăm tấn rau củ quả; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua, vận chuyển nông sản.

Responsive image
 

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển mới 176 cơ sở, giải quyết việc làm cho 354 lao động, với vốn đầu tư 27 tỷ đồng. Huyện có 03 làng nghề truyền thống được công nhận, góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lớn người lao động ở địa phương. Các hoạt động thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ sở sản xuất – kinh doanh giảm quy mô sản xuất và tạm dừng hoạt động. Đầu năm đến nay, huyện phát triển mới 245 hộ, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ. UBND huyện tăng cường công tác quản lý chợ trong phòng chống dịch và chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Giá cả hàng hóa ổn định không có biến động lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Các hoạt động khuyến công, hỗ trợ thay đổi máy móc, thiết bị tiên tiến được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng được tăng cường, từng bước đi vào nề nếp.

Responsive image
 

Trên cơ sở sự phát triển của nền kinh tế, huyện Châu Thành cũng đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tạo thêm việc làm cho người lao động và phòng chống tệ nạn xã hội. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đầu tư trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình xây dựng xã nông thôn mới. Tăng cường kỷ cương, nền nếp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng chất đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; thực hiện hiệu quả mục tiêu Kế hoạch xây dựng xã hội học tập và kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hướng tới phổ cập tự nhiên.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đặc biệt quan tâm trong năm 2021. Thực hiện tốt công tác khống chế bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát. Tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng triển khai thực hiện, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, từ đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện lên 50%. Đảm bảo chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp tết cho các đối tượng người có công theo quy định; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Nhận và cấp phát hỗ trợ gạo cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số người được hỗ trợ là 19.227 người với 288.405 kg. Hỗ trợ các đối tượng, các trường hợp như lao động tự do, người bán lẻ xổ số lưu động, người lao động ngừng việc,... với số tiền gần 45 tỷ đồng.

Responsive image
 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo. Đã triển khai thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;  cao điểm đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Xây dựng và triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ tại các xã, thị trấn.Triển khai cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho cán bộ và nhân dân đạt 96,48%. Hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong công tác cải cách hành chính, đã triển khai Tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành với đầu số hotline: 1900.96.96.67. Tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa. Qua đó, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Từ những cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân huyện Châu Thành, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,36 triệu đồng/người/năm. Huyện đạt 03/09 tiêu chỉ của Huyện Nông thôn mới, xã Hòa Bình Thạnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Xã Nông thôn mới và xã Cần Đăng hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện nêu cao quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Trong đó, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn trái. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư vào Châu Thành hiệu quả. Tập trung cho công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng lao động, nhất là ở nông thôn. Hơn hết, huyện sẽ tập trung vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng Nông thôn mới thông qua các công trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả và thiết thực. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao. Giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lê Anh