Kinh Tế Nông Nghiệp

Kiểm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Thạnh

Phát thanh viên: Trịnh Diễm

Chiều ngày 28/04/2022, Đoàn Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Thạnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành làm trưởng đoàn.
Responsive image
 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, các ban ngành chuyên môn cấp huyện, sự phối hợp và hỗ trợ của các ngành chức năng cùng MTTQ, đoàn thể các cấp, sự đoàn kết nhất trí trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Bình Thạnh thực hiện cơ bản đạt 13/19 tiêu chí, tương đương 39/49 chỉ tiêu. Nổi bật là tỷ lệ sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động với 08 trạm bơm điện phục vụ nước tưới, tiêu cho 320/320 ha diện tích gieo trồng; hệ thống giao thông của xã đảm bảo nhựa hoá, sạch và các công trình giao thông nội đồng đảm bảo phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân thuận lợi, đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng: Tổng số nhà ở đạt chuẩn (kết cấu và diện tích từ 32m trở lên) là 1.418/1.710 căn, đạt tỷ lệ 82,92%. Thu nhập bình quân đầu người của xã theo thống kê năm 2020 là 50,16 triệu đồng/người/năm.

Responsive image
 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành ghi nhận những kết quả mà Bình Thạnh đạt được trong xây dựng Nông thôn mới. Đối với 6 tiêu chí còn lại, đồng chí đề nghị xã tiếp tục cố gắng hoàn thiện và hoàn chỉnh bổ sung các hồ sơ, kết quả thực hiện minh chứng, cập nhật số liệu thống kê chính xác. Địa phương cần duy trì các tiêu chí đã đạt được và nâng chất các tiêu chí quy hoạch; các trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất văn hoá; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; giáo dục và môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời nỗ lực phát triển kinh tế trong tình hình địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Hoa Võ

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TTHC

 • Nguyễn Văn Hà
  Chánh Văn phòng
  02963.836374
  nvha@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn