Kinh Tế Nông Nghiệp

Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông cửu long
Chiều ngày 07-03-2024, Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang do bà Nguyễn Thị Lê, phó Chi Cục trưởng - Chi Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Châu Thành về chuẩn bị cơ sở dữ liệu tham gia dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Về phía huyện Châu Thành có ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng cá lãnh đạo các Phòng, Ban, Ủy ban nhân dân dân các xã thị trấn có diện tích tham dự án.
Responsive image
 

Qua triển khai nội dung làm việc của đoàn công tác về việc rà soát diện tích tham gia đề án phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030. Theo đó,  huyện Châu Thành đăng ký diện tích các vùng liên kết của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đến năm 2030 là 18.849 ha, trong đó đến năm 2025 đăng ký tham gia với diện tích: 4.744 ha, năm 2024 đăng ký 800 ha, gồm có 11 xã và Thị trấn tham gia.

Đoàn thống nhất với diện tích đăng ký của huyện tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đến năm 2025 là 4.744 ha; đến năm 2030 là 18.849 ha. Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành thực hiện các nội dung như: phối hợp Chi Cục Thuỷ lợi, Trạm Thuỷ lợi liên huyện Thoại Sơn, Tp.Long Xuyên, Châu Thành rà soát dữ liệu cơ sở hạ tầng, ước kinh phí cần đầu tư trong đề án 1 triệu ha; khảo sát, cung cấp lại lượng giống gieo sạ áp dụng 1 phải 5 giảm, 3giảm 3 tăng, tỷ lệ cuộn rơm, tỷ lệ cơ giới hoá, các chương trình đã áp dụng trước đây…

Responsive image
 

Ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Trạm chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham gia Đề án, sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên phải khẩn trương rà soát hiện trạng từng tiểu vùng sản xuất lúa; thống kê các hạn mục công trình cần đầu tư kịp thời đề xuất hỗ trợ nhằm đảm bảo các tiêu chí của Đề án. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền để nông dân ở địa phương hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và lợi ích khi tham gia thực hiện Đề án, nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Trần Ngân.