Kinh Tế Nông Nghiệp

Hội Nông dân huyện Châu Thành hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống
Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, Hội Nông dân huyện Châu Thành nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa công tác Hội và phong trào nông dân hoạt động hiệu quả; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát thanh viên: Hồ Phát-Ánh Thư

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và hội viên. Các cấp Hội đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với mục tiêu tập trung hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Trong các buổi tuyên truyền, Hội kết hợp lồng ghép các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn sản xuất, dạy nghề... để nông dân tự nguyện tham gia.

Responsive image

Mô hình trồng dưa hấu của nông dân ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành

Năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức được 1.741 cuộc với khoảng 31.268 hội viên nông dân dự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, giúp hội viên nông dân hiểu biết và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó tích cực tham gia các phong do Hội phát động, góp phần ổn định sản xuất và đời sống.

           Xác định phong trào thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào hành động trọng tâm của Hội Nông dân các cấp, thời gian qua, Hội đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào. Năm 2021, đã tổ chức được 139 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân thuốc, giới thiệu mô hình công nghệ tưới sử dụng năng lượng mặt trời, giới thiệu mô hình trồng dưa lưới trong nhà mạng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho hơn 4.000 lượt nông dân. Qua đó, góp phần thay đổi tập quán sản xuất canh tác, giảm chi phí, công lao động, gia tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Có 8.500 nông dân đăng ký Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét đã xác nhận được được 7.460 cá nhân và 25 tập thể, trong đó cấp cơ sở là 5.237 cá nhân và 12 tập thể; cấp huyện là 1.566 cá nhân và 6 tập thể; cấp tỉnh là 567 cá nhân và 7 tập thể. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình như: nông dân La Tráng Kiện, nông dân Võ Văn Vũ xã Vĩnh Thành …

Responsive image

Hội Nông dân xã Hòa Bình Thạnh phối hợp cùng Công ty Lộc Trời triển khai kế hoạch vùng nguyên liệu tại xã Hoà Bình Thạnh

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường, Hội cơ sở đã vận động quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 227 triệu đồng đạt hơn 98,7% so với chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý là hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho hơn 4.600 hộ với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng …

Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, hàng năm, các cấp Hội tham gia vận động nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đông đảo nông dân tham gia chung tay đảm bảo, an ninh, góp phần giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Các cấp Hội phối hợp cùng các ngành tập trung công tác tuyển quân, vận động con em hội viên nông dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Song song đó, kết hợp với Công an xã tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân được 30 cuộc có khoảng 900 lượt người tham dự…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt là đổi mới công tác tuyên truyền vận động hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phát triển phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng; phát triển và nhân rộng các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả... Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hướng dẫn phát triển các loại hình kinh tế tập thể, tăng cường các hoạt động dịch vụ cho nông dân.

Bích Thủy