Văn Hóa Xã Hội

Châu Thành tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Trong năm 2021, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Châu Thành đã kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, 35 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 23 cơ sở dịch vụ ăn uống, thực hiện 37 test nhanh thực phẩm.... Qua đó, phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, chủ cơ sở tự huỷ 35 hộp mì hết hạn sử dụng. Trong Tháng hành động Vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 05 cơ sở sản xuất, 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 29 cơ sở dịch vụ ăn uống; thực hiện 29 test nhanh thực phẩm... Nhìn chung các cơ sở đều thực hiện đúng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua các giải pháp và hoạt động đã triển khai, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có sự chuyển biến tích cực. Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đã chấp hành nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; người dân đã có ý thức trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Responsive image
 

Bước vào năm mới với nhiều dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm,… ngành chuyên môn đề ra mục tiêu 70% các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện; 95% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng quản lý được kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm; 90% các vùng nuôi trồng nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện được giám sát dư lượng các hóa chất độc hại; dưới 6,5% mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra về ATTP trong các Chương trình giám sát Quốc gia về an toàn thực phẩm nông sản; dưới 4% Mẫu vượt mức cho phép/Tổng số mẫu được kiểm tra về ATTP trong các Chương trình giám sát Quốc gia về an toàn thực phẩm thủy sản.

Đồng thời, huyện cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể. 100% các ca, vụ ngộ độc thực phẩm được giám sát, điều tra, xác minh, báo cáo; 100% các bệnh truyền qua thực phẩm được thống kê báo cáo; 95% các bữa ăn sự kiện đông người (ma, chay, cưới hỏi,...) tại các xã, thị trấn được giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống (không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm) thuộc tuyến xã, thị trấn quản lý đựợc ký cam kết đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; 80% số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, chợ, lễ hội thuộc phân cấp tuyến xã, thị trấn quản lý được kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đảm bảo sức khỏe của người dân ở lĩnh vực thực phẩm, Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò chỉ đạo và trách nhiệm của UBND các cấp, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm huyện, xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai các mô hình liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (GHP).

Xác định công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò quan trọng, trong năm 2022, Châu Thành sẽ đẩy mạnh thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đổi mới và thực hiện đa dạng hóa các hoạt động truyền thông; sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả. Tiếp tục phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định và văn bản liên quan. Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho người quản lý cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm.

Responsive image
 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra liên ngành, chuyên ngành định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ giết mổ và vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, thực phẩm nhập lậu và gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tăng cường giám sát tình hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát mối nguy, phân tích nguy cơ ngộ độc thực phẩm; Kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bữa ăn sự kiện đông người trong các xã,thị trấn trên địa bàn quản lý. Phát hiện sớm, xử trí kịp thời các vụ ngộ độc trong cộng đồng, tổ chức cấp cứu điều trị hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; quy hoạch và quản lý các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; quy hoạch các vùng sản xuất thực phẩm sạch, các cơ sở chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP; GHP; HACCP, nhất là các loại thực phẩm có nguy cơ cao. Kiểm soát việc nhập động vật gia súc gia cầm vào địa bàn huyện. Xây dựng cơ chế hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững, hỗ trợ đầu tư sản xuất và tạo thương hiệu cho các sản phẩm áp dụng theo chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiên tiến.

Triển khai chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, dẹp bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch quy hoạch, quản lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ đảm bảo tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thông qua kết hợp giữa cải tạo và nâng cấp hệ thống chợ hiện có với việc mở rộng và phát triển các chợ theo quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát, rà soát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh hỗn hợp, cửa hàng kinh doanh trái cây, kiên quyết xử lý các vi phạm, đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn kinh doanh trong chợ.

Năm 2022, huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của người dân. Tăng cường sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp, chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm phấn đấu đạt mục tiêu “Tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn huyện đều là thực phẩm an toàn”. Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo chất lượng. Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Lê Anh