Văn Hóa Xã Hội

Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới”
Chiều ngày 26/3/2024, tại Văn phòng Ban nhân dân ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Hanh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới và vận động phụ nữ tham gia vào tổ chức hội” năm 2024.
Responsive image
 

Tại đây, 30 chị là hội viên được bà Lê Nguyễn Ngọc Hạnh -Trưởng Ban Văn phòng tổ chức hội LHPN tỉnh An Giang đã tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới ” như có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; phong trào thi đua “Phụ nữ An Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; tuyên truyền đến các chị về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...Đồng thời, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên truyền vận động các chị em tham gia vào tổ chức hội.

Responsive image
 

Buổi truyền thông nhằm vận động hội viên phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; góp phần hiệu quả vào việc xây dựng hội viên phụ nữ xã đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Doãn Hiếu