SA-Xã Phường Thị Trấn

Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Châu Thành giải ngân tại xã Cần Đăng

Phát thanh viên: Ánh Thư

Để giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 23/9/2021, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Châu Thành tổ chức giải ngân tại xã Cần Đăng.

Ngân hàng đã giải ngân tổng số vốn trên 150 triệu đồng cho 8 hộ gia đình theo các chương trình sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, thông tin các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với các chương trình cho vay; đồng thời phục vụ bà con nhân dân trong hoạt động thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi.

Responsive image
 

Hoạt động giao dịch định kỳ của Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Châu Thành tại các điểm giao dịch xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc thanh toán theo quy định và được tiếp cận các nguồn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Phước Thành