Y Tế Sức Khỏe

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại xã Cần Đăng
Chiều ngày 21 – 11 – 2022, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Cần Đăng. Tham gia đoàn có ông Đỗ Quang Thái – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã, cùng tham dự có ông Phan Văn Dân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Cần Đăng.
Responsive image
 

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo; triển khai, tuyên truyền kế hoạch thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong cán bộ và nhân dân; Ban chỉ đạo phối hợp các ấp kịp thời rà soát, lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp Hội LHPN xã vận động thành lập 8 Tổ tiết kiệm nuôi heo đất hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ mua Bảo hiểm y tế; đồng thời thường xuyên đôn đốc các trường vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.

Responsive image
 

Toàn xã có 5 ấp, hơn 4.538 hộ, với trên 17.526 nhân khẩu, trong đó số hộ nghèo đầu năm 2022 là 139 hộ, chiếm 3,07%; hộ cận nghèo là 335 hộ, chiếm 7,39%; tổng số lao động trong độ tuổi trên 10.918 lao động. Đến hiện tại, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn xã là 1.858/2.888 người, đạt 64,34% so với chỉ tiêu; số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 112/316 người, đạt 35,44% chỉ tiêu; độ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân là 15.381 người, đạt 96,78%; tỷ lệ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 77,92%; số người mua Bảo hiểm y tế đã chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân đạt 100%...

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã không ngừng tăng; đặc biệt là các giải pháp phát triển Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đề nghị, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật và tính nhân văn của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sâu rộng trong nhân dân; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế góp phần tăng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn xã, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trúc Phương