Huyện Châu Thành

UBND xã Vĩnh Hanh

 • Ông: Nguyễn Thanh Tú

  P.Chủ Tịch UBND xã Vĩnh Hanh

  Điện thoại: 0345.451.338

 • Ông: Trần Thị Đen

  Công chức Tư Pháp – Hộ tịch

  Điện thoại: 0376.767.350

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Vĩnh Hanh - huyện Châu Thành

Copyright © 2018 chauthanh.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhhanh.All Rights Reserved