Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành
Phó Bí thư
Chủ tịch UBND huyện

Lê Phước Dũng

SĐT: 02963.836291

Email: lpdung@angiang.gov.vn

Sinh ngày 09 tháng 7 năm 1976; giới tính Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo Không Quê quán: xã Tân Cương - Tri Tôn - An Giang.

Chỗ ở hiện nay: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trình độ văn hóa: 12/12 (tốt nghiệp Trung học phổ thông).

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Thạc sĩ Triết học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ ngoại ngữ: B (Anh văn).

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 17/04/2000.

Chức vụ trong đảng: Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ: 2011 – 2016.

Quá trình công tác:

Từ tháng 5/1998 - 01/2003: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, An Giang.

Từ tháng 02/2003 - 12/2003: Ủy viên Văn phòng UBND xã An Hòa.

Từ tháng 01/2004 - 04/2004: Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh.

Từ tháng 05/2004 - 12/2006: Ủy viên thường trực HĐND huyện Châu Thành.

Từ tháng 01/2007 - 09/2008: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Từ tháng 10/2008 - 02/2011: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành.

Từ tháng 03/2011 - 09/2011: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh.

Từ tháng 10/2011 - 07/2012: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh.

Từ tháng 08/2012 - 10/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Từ tháng 11/2018 - 02/2019: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành.

Từ tháng 03/2019 - 06/2020: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.

Từ tháng 07/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Phó Chủ tịch

Cù Minh Trọng

Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT. UBND huyện

SĐT: 02963.652777

Email: cmtrong@angiang.gov.vn

Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1971; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.

Quê quán: Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Chỗ ở hiện nay: Ấp Phú An II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ ngoại ngữ: B (Anh văn).

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 22/12/1992.

Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành.

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 – 2016.

Quá trình công tác:

Từ năm 1988 đến năm 1992: Công an viên; Phó Trưởng Công an xã Cần Đăng.

Từ năm 1992 đến năm 1999: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 1999 đến năm 2003: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 2003 đến năm 2006: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 2006 đến năm 2009: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 2009 đến năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình.

Từ năm 2014 đến năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Từ năm 2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Hồ Trường Huấn

Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT. UBND huyện

SĐT: 02963.667268

Email: hthuan@angiang.gov.vn

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984; giới tính:Nam, dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Chỗ ở hiện nay: Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.

Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Thạc sĩ Chính trị.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ ngoại ngữ: B (Anh văn).

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 10/08/2006

Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Quá trình công tác:

Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006: Công an viên xã Cần Đăng.

Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 06 năm 2008: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Cần Đăng.

Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 07 năm 2009: Phó Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.

Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Từ 01/10/2011 đến 31/12/2013: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2015: Bí thư Đảng ủy xã An Hòa.

Từ 01/01/2016 đến tháng 08/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Từ tháng 08/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.