An Châu họp xét nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017
Chiều ngày 07-06-2017, Hội đồng xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn An Châu tổ chức họp xét nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Lệ Quyên- Phó chủ tịch hội nông dân huyện; Đ/c Huỳnh Thanh Tâm- Phó bí thư Đảng ủy thị trấn; Đ/c Nguyễn Di Vu- phó chủ tịch UBND thị trấn đến dự và chủ trì hội nghị

Responsive image
 

Tại đây, Hội đồng xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 trên địa bàn thị trấn, xét chọn theo các quy định tiêu chuẩn như: Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Năng động, sáng tạo, trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và đạt doanh thu ngành nghề theo quy định. Cụ thể đối với danh hiệu nông dân sản xuất kinh giỏi cấp xã phải đạt thu nhập từ 45 triệu/ năm, cấp huyện 65 triệu/ năm và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 130 triệu/ năm.

Dựa theo các quy định trên Hội đồng đã tiến hành bình xét các danh hiệu, kết quả, hội đồng xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn An Châu đã thống nhất xét chọn được 396 nông dân đề nghị nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cụ thể đối với danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị trấn là 211, cấp huyện là 148 nông dân và danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 37 nông dân./.

Việt Nhứt - Văn phòng UBND thị trấn An Châu