Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành làm việc với các xã tại xã Vĩnh Bình
Ngày 31-10-2017, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã Vĩnh Bình, Vĩnh An và Tân Phú về tình hình thực hiện phong trào năm 2017.

Responsive image
 

Ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành; bà Hồ Thị Mộng Thu, Trưởng Phòng Văn hóa  và Thông tin huyện Châu Thành đã đến dự.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã đã trình bày báo cáo  về tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả việc thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào cùng nhiều vấn đề khác xoay quanh các hoạt động phong trào. Các nội dung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bao gồm thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh… Đồng thời cũng tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo các xã báo cáo kết quả việc khắc phục những hạn chế sau khi ban chỉ đạo huyện kiểm tra . Các đại biểu cũng được lắng nghe những khó khăn của các địa phương trong việc thực hiện phong trào năm 2017 như về thực hiện quy trình rút danh hiệu gia đình văn hóa, việc tập hợp nhân dân tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao địa phương.

Ông Hồ Trường Huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào, để phong trào thật sự đi vào hoạt động hiệu quả hơn nữa; Ban chỉ đạo xã cần khắc phục những hạn chế, tồn tại sau quá trình kiểm tra, đánh giá của Ban Chỉ đạo huyện đối với các địa phương; Các xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân địa phương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành, ông Hồ Trường Huấn cũng chỉ đạo sát nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến việc định hướng thực hiện phong trào trong năm 2018.

Phước Thành

 

Tin liên quan