Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện kiểm tra tình hình thực hiện phong trào các xã Bình Hòa, An Hòa, Bình Thạnh và Thị trấn An Châu
Ngày 01 – 11, tại xã An Hòa, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện do đ/c Hồ Trường Huấn – HUV – PCT.UBND Huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng, củng cố, nâng chất các danh hiệu văn hóa năm 2017 của các xã Bình Hòa, An Hòa, Bình Thạnh và Thị Trấn An Châu.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe báo cáo việc thực hiện xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” của từng đơn vị. Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương, kỹ luật; xây dựng môi trường văn hóa; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Và kết quả thực hiện 7 phong trào gồm: phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng ấp văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập lao động sáng tạo và phong trào xây dựng “người tốt việc tốt”, các điển hình tiên tiến….Đoàn còn nghe báo cáo việc rà soát, củng cố nâng chất các danh hiệu văn hòa trên địa bàn từng xã. Qua đó, ghi nhận những khó khăn vướn mắc trong công tác thực hiện của các đơn vị. Đồng thời đề ra những biến pháp khắc phục để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đ/c Hồ Trường Huấn ghi nhận những nỗ lực của các xã, thị trấn trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” trên địa bàn trong thời gian qua. Đ/c yêu cầu các đơn vị cần tập thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa” trong nhân dân; nhân rộng các gương điển hình, các mô hình mang lại hiệu quả gắn với đời sống người dân; rà soát củng cố các thiết chết văn hóa trên địa bàn; Có biện pháp thu hồi danh hiệu văn hóa đối với các trường hợp không thực hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí của phong trào; đẩy mạnh việc vận động nhân dân treo ảnh Bác Hồ; tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Trúc Phương

 

Tin liên quan