Châu Thành kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Chiều ngày 5 tháng tháng 11 năm 2018, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Trường Huấn, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tại xã Bình Thạnh. Đồng chí Trương Ngọc Lợi, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh; Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai tổ chức thực hiện quy trình Thông tư số 17/TT-BLDTBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; Kiểm tra phiếu thu thập thông tin đang điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, phát sinh mới hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng hưởng bảo trợ xã hội năm 2018. Đồng thời, Đoàn phối hợp cùng địa phương đi khảo sát thực tế tại một số hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, kiểm tra sổ sách biên bản họp dân của các ấp.

Theo đó, xã Bình Thạnh hiện có 101 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo và 230 đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Bình Thạnh luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực hiện theo các bước quy trình tại Thông tư số 17/TT-BLDTBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức công khai niêm yết danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã để nhân dân theo dõi đồng thời tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của nhân dân xung quanh việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.

Kết luận kiểm tra rà soát. đồng chí Trường Huấn đã ghi nhận những nỗ lực của xã Bình Thạnh trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt hiệu quả cao đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bình Thạnh cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo; Thường xuyên quan tâm hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác rà soát hộ nghèo tại các ấp; Đảm bảo công tác rà soát được chính xác dân chủ công khai đúng đối tượng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Doãn Hiếu

 

Tin liên quan