Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017! Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng Nhân Dân huyện Châu Thành

 

* Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Minh Nhựt

Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1971; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Tổ 21, ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Ngày vào Đảng: 13/10/1993.
Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 1994 – 1999; 1999 – 2004; 2004-2011; 2011-2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 9 năm 1993: Công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành.
Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 01 năm 1997: Ủy viên tài chính – Kế toán ngân sách xã Vĩnh Thành.
Từ tháng 02 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành.
Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 6 năm 2000: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành.
Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 9 năm 2002: Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành.
Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 4 năm 2009: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành.
Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 7 năm 2014: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017: Bí thư Huyện ủy Châu Thành.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và chiễn sĩ thi đua cấp tỉnh.

 

* Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Nguyễn Duy Tân

Sinh ngày 05 tháng 06 năm 1976; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.
Quê quán: Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Ngày vào đảng: 27/4/2003.
Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011-2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 5 năm 2010: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 07 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 07 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện.

 

 

 

* Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Kim Huối

Sinh ngày 22 tháng 7 năm 1967; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh.
Quê quán: Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
Ngày vào Đảng: 23/3/1995.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011 – 2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 02 năm 1986 đến tháng 3 năm 1993: Cán bộ hộ tịch Phòng Tư pháp huyện Châu Thành.
Từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 12 năm 2002: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, kiêm Chấp hành viên trưởng, đội trưởng Đội thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005: Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành.
Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 3 năm 2010: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 6 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành; Trưởng phòng Nội Vụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; kỹ niệm chương: vì sự nghiệp Tư pháp, Dân vận, nhân đạo và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền.