Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Vĩnh Thành
Ngày 30 tháng 11 năm 2018, đoàn công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành do đồng chí Lâm Chí Thành, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, phó Trưởng đoàn kiểm tra chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ các xã, thị trấn năm 2018 dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại xã Vĩnh Thành năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phạm Tuấn, Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp đoàn.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, minh chứng của công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của các Trường mẫu giáo, Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn xã như: phiếu điều tra, sổ phổ cập theo độ tuổi, các hồ sơ minh chứng…Qua kiểm tra, đơn vị đạt xóa mù chữ mức độ 1; số trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 97%; số trẻ hoàn thành chương trình mầm non đạt 100%; Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 1. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Chí Thành đánh giá các bậc học đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2017- 2018. Đồng chí cũng yêu cầu các trường sửa chữa các hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo hướng dẫn của Đoàn để chuẩn bị cho đợt kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo sắp tới./.

Bích Thủy