Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
03 ngành pháp luật huyện Châu Thành phối hợp rà soát liên ngành thi hành Nghị quyết 109 của Quốc hội
Thực hiện Công văn số 172/VKSTC-V14 ngày 18/01/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và Công văn số 326/TANDTC-PC ngày 31/12/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội.

Responsive image
 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động triển khai vào trung tuần tháng 01/2016 phối kết hợp các ngành pháp luật huyện tiến hành kiểm tra, rà soát trong phạm vi toàn huyện các trường hợp thuộc diện phải áp dụng thực hiện theo quy định trên.
 
Ngày 03/02/2016, lãnh đạo ba ngành pháp luật Công an – Viện Kiểm sát – Tòa án huyện Châu Thành tiến hành họp kiểm tra kết quả rà soát các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, những vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đang thi hành án hình sự, như: án treo, án phạt cải tạo không giam giữ… thuộc thẩm quyền cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội.
Qua đó liên ngành thống nhất chưa có trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt hoặc đương nhiên xóa án tích theo quy định của Nghị quyết 109 của Quốc hội.

Lê Tú Giang
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành