Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2020
Xác định việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đòi hỏi nhiệm vụ rất quan trọng là giữ vững sự ổn định, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an ninh tổ quốc. Những năm qua, huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Tăng cường công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; Hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã từng bước đi vào chiều sâu và tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Responsive image
 

        Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên sơ - tổng kết, biểu dương khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hiệu quả và tiếp tục duy trì, củng cố, nâng chất các mô hình đang mang lại hiệu quả tích cực.

Responsive image
 

        Trung tá Nguyễn Thanh Sơn – đội trưởng đội xây dựng phong trào, công an huyện Châu Thành cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế, nhưng tình hình phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra, nổi lên và đáng quan tâm hiện nay là tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là đột nhập, trộm nóng xe mô tô, xe gắn máy diễn biến phức tạp. Tệ nạn xã hội hoạt động tinh vi, có bố trí người canh đường, cảnh giới gây khó khăn trong quá trình bắt xử lý… Xuất phát từ tình hình trên, đội xây dựng phong trào, công an huyện đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả nhất định…”.

      Theo đó, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự… Đã tổ chức được 912 cuộc tuyên truyền với gần 39 nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhìn chung về nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong 5 năm qua (2015 – 2020) Nhân dân đã cung cấp 503 nguồn tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 376 tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh làm rõ 212 vụ, bắt xử lý 672 đối tượng phạm tội.

      Trong công tác xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường, Công an huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đạt chuẩn về “an toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả xét phân loại hằng năm đạt từ 85% trở lên. Đơn cử như năm 2019 có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 100%; Có 37/38 cơ quan đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ trên 97%. Có 7/7 doanh nghiệp đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100% và có 55/58 trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, chiếm tỷ lệ gần 95%.

Responsive image
 

       Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch và các chương trình phối  hợp đã ký kết, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng, tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân. Tổ chức rà soát, nâng chất hoạt động của các Tổ tự quản, lực lượng dân phòng trên địa bàn. Qua đó củng cố 08 đội dân phòng, 294 tổ tự quản, 09 đội phòng cháy chữa cháy. Thành lập mới 02 đội phòng cháy chữa cháy với 28 thành viên. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giúp lực lượng này làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội giúp lực lượng Công an xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự từ địa bàn có sở.

Responsive image
 

        Cùng với đó, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến luôn được huyện đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua đã tiến hành củng cố, nâng chất 13 xã, thị trấn tự quản về an toàn giao thông; 01 đội dân phòng trực thuộc công an xã Bình Hòa; 36 cổng rào phòng, chống tội phạm; 49 camera an ninh… Duy trì, nâng chất 73 tổ quản lý con em gia đình không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội, 66 tổ phụ nữ nuôi dạy con tốt và 02 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân… Từ những hiệu quả hoạt động của các mô hình đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 19.2 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cụ thể năm 2015 chỉ có 9/12 xã đạt chuẩn, thì đến năm 2019 có 11/12 xã đạt chuẩn chỉ tiêu 19.2… Với những kết quả đó, huyện đã kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng 03 tập thể và 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm, nhằm khích lệ tinh thần và đưa phong trào ngày càng phát triển, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

         Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19.2 về “an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn – Đội trưởng Đội xây dựng phong trào, công an huyện Châu Thành cho biết: “Đội xây dựng phong trào – công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các công tác phối hợp, củng cố nâng chất các tổ chức nòng cốt, các mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm; Triển khai thực hiện tốt các quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; Triển khai thực hiện có hiệu chỉ tiêu 19.2 “an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố đủ số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở…”.

       Có thể thấy, trong nhiệm kỳ qua kết quả thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã dần được nâng cao, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đồng thời qua đó đã khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển của huyện nhà.

Thanh Bạch