Chúc mừng năm mới 2019!!!
Ngăn chặn bệnh thành tích trong giáo dục
“Bệnh thành tích trong giáo dục” được hiểu một cách cụ thể là những danh hiệu thi đua của thầy và trò, giữa các lớp, các trường và các Phòng, Ban với nhau gây nên hiện tượng điểm ảo, thành tích ảo, không phản ánh đúng khả năng và trình độ. Đó là hành động vi phạm có ý thức.

Responsive image
 

Bệnh thành tích đã có từ lâu, nếu để bệnh thành tích tiếp tục kéo dài, học sinh không có động lực để học, không tiếp thu được kiến thức, sẽ không có tương lai. Các thầy cô cũng không có động lực để dạy, không có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, nền giáo dục khi ấy sẽ ngày càng trì trệ.

Thấy được sự nguy hiểm của bệnh thành tích luôn rình rập, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành thực hiện mọi giải pháp để hướng đến ngăn chặn và đẩy lùi bệnh thành tích. Ngành đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2017 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tăng cường thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Ban Giám hiệu nhà trường chủ động phối hợp Ban, Ngành, Đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Trong năm học 2017 – 2018, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự ủng hộ của các cấp, các Ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả và đầy trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, chính vì vậy, đã tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, có tác dụng tích cực với việc duy trì nề nếp, kỷ cương trong dạy và học. từ đó, bệnh thành tích trong giáo dục của ngành giáo dục và đào tạo huyện châu thành từng bước đẩy lùi.

Responsive image
 

Tuy nhiên, bệnh thành tích trong giáo dục vẫn là vấn đề cần được quan tâm thường xuyên, bởi nếu không nó sẽ quay trở lại bất kỳ lúc nào và nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dư luận xã hội. Để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, ngày 5/1/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có văn bản số 24/SGDĐT-VP về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trong đó, Sở yêu cầu các Ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó có Ngành Giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị theo từng năm học, từng học kỳ; Không tổ chức các hoạt động ngoài quy định, gây áp lực cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; Không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động do địa phương, đơn vị  tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng; Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; Cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Đó là một số nội dung nhằm khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đồng thời Sở cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, không phô trương, hình thức, định kỳ báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết, từ đó góp phần tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có huyện Châu Thành.

Lê Hậu