Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Công an Châu Thành thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những văn bản có tính chất cấp bách, lâu dài và vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Responsive image

Bà con tham dự diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại xã Hòa Bình Thạnh  

Đặc biệt, để hiện thực hóa Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, Bộ Công an nói chung và Công an Huyện Châu Thành đang chỉ đạo triển khai quyết liệt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, đối với lực lượng Công an Châu Thành thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nội dung cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hình ảnh người chiến sỹ Công an gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ dân dân.

Cùng với lực lượng công an cả nước, những năm qua công an huyện Châu Thành đã phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ… qua đó đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Trong 5 năm qua (2013 - 2018), phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đối với mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện và lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, khắc phục mọi điều kiện khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân là những điển hình trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với những mô hình mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm như Công an xã Hòa Bình Thạnh mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự”; Công an xã Cần Đăng mô hình “Camera an ninh” và mô hình “Cổng rào phòng, chống tội phạm” của Công an các xã, thị trấn. Cá nhân có các gương tiêu biểu như: Trung tá Phan Văn Đà - Phó Đội trưởng Tổng hợp; Thiếu tá Nguyễn Tấn Đại - cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng chí Trần Thanh Sơn - Trưởng Công an xã Vĩnh Thành; đồng chí Đồng Thị Thúy An - Phó Trưởng Công an xã Tân Phú… luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tận tụy trong công tác, nêu gương sáng về quan hệ, ứng xử với quần chúng nhân dân, bám chặt với địa bàn cơ sở nơi công tác để nắm tình hình phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, công tác… thiết thực tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”, và Bác khẳng định: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Bác căn dặn: “Cán bộ, chiến sĩ Công an phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình Công an, có thế thì dân mới tích cực giúp đỡ Công an”. Bác nhấn mạnh: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong nhiều năm qua, việc duy trì hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” của Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động được sự vào cuộc tích cực của nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Từ năm 2013 đến nay, Công an các xã, thị trấn tổ chức 329 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 12.673 lượt người tham dự; có 836 ý kiến đóng góp của nhân dân phản ánh đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác xây dựng lực lượng đối với Công an xã, thị trấn…Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, giúp lực lượng công an ngày càng gần dân, gắn bó với cơ sở. Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” là nơi để lực lượng Công an thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân phản ảnh về tư cách, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của Công an xã. Từ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở. Thông qua diễn đàn, xây dựng lực lượng Công an địa phương ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Làm theo lời Bác dạy, lực lượng Công an Châu Thành luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018 - 2023 được Đảng ủy - lãnh đạo Công an huyện Châu Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn huyện thực hiện nghiêm túc, cùng với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với khẩu hiệu hành động “5 nêu gương, 5 giữ gìn” . 05 nêu gương đó là: nêu gương phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu gương chấp hành điều lệnh, tổ chức kỷ luật; nêu gương trong giao tiếp, ứng xử; nêu gương thực hiện công tác chuyên môn; nêu gương trong nghiên cứu, học tập  và 05 giữ gìn là: giữ gìn tư cách người Công an nhân dân; giữ gìn tác phong, nề nếp; giữ gìn ngôn phong trong quan hệ; giữ gìn quy trình, chế độ công tác; giữ gìn lòng say mê, chuyên cần.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an Châu Thành luôn chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự tại cơ sở. Khắc sâu những lời Bác dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Châu Thành không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, tận tình, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Bình