Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
10 thanh niên xã Vĩnh Hanh sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020
Sau thời gian tích cực thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên tinh thần khách quan, dân chủ và đúng luật; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vĩnh Hanh đã lựa chọn được những công dân đủ tiêu chuẩn và tình nguyện hăng hái lên đường tham gia bảo vệ tổ quốc.

Responsive image
 

Theo đó, Xã Vĩnh Hanh có 10 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2020. Các thanh niên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ học vấn đạt yêu cầu, có tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hiện mọi công tác chuẩn bị giao, nhận quân đã hoàn tất.

Responsive image
 

 Ông Trần Văn Bình Linh, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã yêu cầu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tăng cường nắm bắt thông tin, tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn; bảo đảm an ninh trật tự, Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo thanh niên có sức khỏe tốt nhất để lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.

Lê Hậu