Chúc mừng năm mới 2019!!!
LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

 
 

01

- Thực hiện 152 băng rol; 132m2 pano; 150 Cờ các loại chào mừng năm mới năm 2019 (Tết dương lịch).

- Thực hiện 02 đợt xe phóng thanh.

Đêm 30 tháng 12 năm 2018 dl,

đêm tết dương lịch

Trung tâm huyện

Châu Thành

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

02

- Thực hiện 60 băng rol; 357m2 pano; 02 cổng chào Tuyên truyền hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập ĐCSVN (03/2).

- Thực hiện 05 đợt xe phóng thanh.

 Ngày 17/01 - 25/02/2019

(Từ ngày 01/12/2018 - 10/01/2019

Tháng chạp)

Trung tâm huyện

Châu Thành

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

03

- Tổ chức Khai mạc và thi diễn Hội thi “Ca - Múa - Nhạc” huyện Châu Thành năm học 2018 - 2019.

Dự kiến thi diễn

từ ngày 14 - 16/01/2019

(Từ ngày 09 - 11/12/2018

Tháng chạp)

Sân khấu TT.VHTT huyện

Phối hợp Phòng GD&ĐT huyện

 

04

- Tổ chức Tổng kết Hội thi “Ca - Múa - Nhạc” huyện Châu Thành năm học 2018 - 2019.

Tổng kết ngày 18/01/2019

(Ngày 13/12/2018

Tháng chạp)

Sân khấu TT.VHTT huyện

Phối hợp Phòng GD&ĐT huyện

 

05

- Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm mới năm 2019 (Tết dương lịch).

Đêm 31 tháng 12 năm 2018 dl, đêm tết

dương lịch

Sân khấu TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

06

- Tổ chức giải Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019. Sân Quần vợt huyện

 Ngày 18 - 19/01/2019

(Ngày 13-14/12/2018

Tháng chạp

Sân quần vợt huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

07

- Tổ chức giải Bóng chuyền mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019. Xã Vĩnh Hanh.

 Ngày 21-24/01/2019

(Ngày 16-19/12/2018

Tháng chạp) 

xã Vĩnh Hanh

Phối hợp xã Vĩnh Hanh

 

08

- Tổ chức giải Bóng đá vô địch mừng Đảng; mừng Xuân năm 2019. Sân TT.VHTT

 Ngày 22-26/01/2019

(Ngày 17-21/12/2018

Tháng chạp)

Sân TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

09

- Tổ chức giải Vovinam mừng Đảng mừng Xuân 2019.

   Ngày 27/01/2019

     (Ngày 22/12/2018

Tháng chạp)

Sân TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao Châu Thành

 

10

 

- Khai mạc và thi diễn Hội thi “Tiếng hát từ quê hương Châu Thành” lần VIII năm 2019.

 

                Nhằm đêm 28 - 30/01/2019

(Khai mạc: ngày 23 - 25/12/2018

Tháng chạp)

- Khai mạc: xã Bình Hòa

- Thi diễn: xã Vĩnh Thành, Cần Đăng

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

11

- Tổng kết, phát thưởng Hội thi “Tiếng hát từ quê hương Châu Thành” lần VIII năm 2019.

Nhằm đêm 01/02/2019

(Tổng kết:

ngày 27/12/2018

Tháng chạp)

- Tổng kết: Sân Trung tâm VHTT

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

12

- Phối hợp Phòng GD&ĐT huyện tổ chức“Đêm văn nghệ Thiếu nhi” năm 2019.

 Đêm  25/01/2019

(Ngày 20/12/2018

Tháng chạp)

Sân khấu TT.VHTT huyện

Phối hợp Phòng GD&ĐT huyện

 

13

- Tổ chức đêm giao lưu “Đờn ca tài tử” mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019.

 Ngày 02/02/2019

(Ngày 28/12/2018

Tháng chạp)

Sân khấu TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

14

- Tổ chức biểu diễn Lân Sư Rồng.

 Ngày 04/02/2019

(Ngày 30/12/2018

Tháng chạp) 

Sân khấu TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

15

- Tổ chức giải Bóng đá, Bóng chuyền phục vụ Tết Quân - Dân xã Vĩnh Lợi.

Tháng 01.2019

xã Vĩnh Lợi

Phối hợp xã

Vĩnh Lợi

 

16

- Triển lãm ảnh với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019.

 Ngày 25/01/2019 -14/02/2019

(Ngày 20/12/2018-10/01/2019

Tháng chạp)

TT.VHTT huyện

Trung tâm Văn hóa  -

Thể thao huyện

 

17

- Tổ chức Hội báo xuân (phối hợp Thư viện tỉnh). Địa điểm Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

 Ngày 28/01/2019

(Dự kiến ngày 23/12/2018

Tháng chạp) 

TT.VHTT huyện

Phối hợp Thư viện tỉnh

 

18

- Sân chơi mùa xuân tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Thành.

Tháng 01.2019

xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Thành

Phối hợp

xã Vĩnh Nhuận,

xã Vĩnh Thành