Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về Chuyển đổi số huyện C...


Chiều ngày 22/9/2023, UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Công thươn...


Sáng ngày 11 – 8 – 2023, Huyện Đoàn, Hội LHTN VN huyện tổ chức Hội ngh...


Ngày 2/8/2023, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận phối hợp Sở Thông tin và ...


Sáng ngày 27/7/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức tập huấn...Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính ...


Vừa qua, UBND huyện Châu Thành đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi...


Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, Chính ...


Sáng ngày 24 – 03 – 2023 , UBND Huyện Châu Thành phối hợp VNPT An Gian...