Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành
Phó Bí thư
Chủ tịch UBND huyện

Võ Chí Trung

SĐT: 02963.836291

Email:

Phó Chủ tịch

Hồ Hữu Tài

Ủy viên BTV. Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

SĐT:

Email:

Nguyễn Tấn Phong

Ủy viên BCH. Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 02963.652777

Email: phongnguyentan98@yahoo.com.vn