Tổ Chức Bộ Máy

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng Nhân Dân huyện Châu Thành
 

* Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Từ Thanh Khiết

 

 

* Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Phan Thành Phương