Kinh Tế Nông Nghiệp

Châu Thành tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”
Ngày 22 – 3 – 2024, Trung tâm Khuyến nông huyện Châu Thành vừa phối hợp Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH)” tại xã Bình Hoà.
Responsive image
 

Mô hình được thực hiện ở vụ lúa Đông Xuân năm 2023-2024 trên diện tích 05 ha và diện tích lúa đối chứng 02 ha với giống lúa đài thơm. Trong quá trình thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông huyện và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật về cách chăm sóc, bón phân cho lúa, quản lý dịch bệnh và sử dụng nước tiết kiệm trước biến đổi khí hậu…

Responsive image
 

Tại Hội thảo, qua khảo sát và đánh giá thực tế từ ruộng mô hình và ruộng đối chứng của các hộ tham gia; cho thấy quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu chi phí sản xuất giảm hơn so với ruộng đối chứng 200 đồng/kg lúa. Năng suất lúa trong mô hình ước đạt 7,2 tấn/ha (ngoài mô hình 07 tấn/ha); lợi nhuận trong mô hình trên 26 triệu đồng/ha (ngoài mô hình trên 23 triệu đồng/ha).

Responsive image
 

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, trong vụ lúa hè thu 2024, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu sẽ được Trung tâm Khuyến nông huyện phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục triển khai, nhân rộng thực hiện trên địa bàn huyện./.

 Kim Xoàng